Skip to main content Smithsonian Institution

Search Results

Collections Search Center
1 documents - page 1 of 1

Gu qin ji shi tu lu : 2000 nian Taibei gu qi yi shu jie Tang Song Yuan Ming bai nian qin zhan shi lu = The ancient Chinese zither (Qin) / Taibei Shi li guo yue tuan, Hong xi mei shu guan bian ji

Title:
古琴紀事圖錄 : 2000年台北古琴兿術節唐宋元明百琴展實錄 = The ancient Chinese zither (Qin) / 台北市立國樂團, 鴻禧美術館編輯
2000 nian Taibei gu qi yi shu jie Tang Song Yuan Ming bai nian qin zhan shi lu
2000年台北古琴兿術節唐宋元明百琴展實錄
Ancient Chinese zither (Qing)
Author:
Taibei Shi li guo yue tuan  Search this
Hong xi mei shu guan  Search this
Physical description:
272 p. : col. ill. ; 39 cm
Type:
Exhibitions
Date:
2000
Min guo 89 [2000]
Topic:
Qin (Musical instrument)  Search this
Call number:
ML1015.C5 G8 2000
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_853925

Modify Your Searchor


Narrow By
 • Exhibitions (events)
 • Qin (Musical instrument)
 • Hong xi mei shu guan
 • Taibei Shi li guo yue tuan
 • 台北市立國樂團
 • 鴻禧美術館
 • Hong xi mei shu guan
 • Taibei Shi li guo yue tuan
 • 台北市立國樂團
 • 鴻禧美術館
 • Chinese language
 • English language
 • Chinese language
 • English language
 • 2000s
 • Smithsonian Libraries