Skip to main content Smithsonian Institution

Các bảo tàng quó̂c gia Việt Nam = National museums of Viet Nam / [Hội đò̂ng tỏ̂ chúc xuá̂t bản và biên soạn, Phaṃ Mạih Hùng ... et al.]

Catalog Data

Author:
Phạm, Mạnh Hùng  Search this
Physical description:
100 p. : ill. (some col.) ; 27 cm
Type:
Catalogs
Place:
Vietnam
Date:
1990
Topic:
Museums  Search this
Art, Vietnamese  Search this
Call number:
AM79.V6 C22
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_874759